Opsigelse / Fraflytning

Opsigelse af lejemål

Såfremt du ønsker at opsige din lejlighed, skal du udfylde vores blanket til opsigelse, som du finder herunder.

 

SKEMA OPSIGELSE

 

Du kan enten scanne opsigelsen ind igen og maile den til vinduer@live.dk, eller du kan sende din opsigelse til os med post til:

Peder Rimmensgade 7

Brdr. Christiansen
Skagensvej 57, Tversted
9881 Bindslev

Såfremt det er mere praktisk for dig, kan du også blot sende din opsigelse som en skriftlig mail til os, blot du sørger for at beskrive/kommentere alle forholdene, som du kan se af blanketten ovenfor.

Flyttesyn?
Ca. 6 uger før dit lejemål ophører, vil du modtage brev fra os om indkaldelse til flyttesyn.

Frist for opsigelse?
Opsigelse af dit lejemål kan ske med minimum 3 måneders varsel til den 1. hverdag i en måned.

Eksempel: Såfremt du opsiger din lejlighed i løbet er januar måned, har du lejligheden til og med hele april måned. Du skal dog være opmærksom på, at du skal fraflytte lejligheden 14 dage før. I dette eksempel vil lejligheden skulle fraflyttes omkring d. 15 april.

Husleje i opsigelsesperioden?
Du kan ikke bo depositum op i opsigelsesperioden. Der skal således fortsat betales husleje i opsigelsesperioden.

 

Lejemålets stand ved fraflytning

Når du flytter fra lejligheden skal denne afleveres i samme stand som ved indflytning.

Du må gerne selv stå for istandsættelsen af lejligheden, men såfremt dette ikke er udført håndværksmæssigt korrekt vil lejligheden blive udbedret på foranledning af Brdr. Christiansen for din regning.

Du kan i linket herunder se en rengøringsvejledning:

“RENGØRINGSVEJLEDNING”

 

Depositum

Eventuelt overskydende depositum vil blive udbetalt ca. 4-6 uger efter lejemålets ophør. Depositum udbetales med fradrag for omkostninger til istandsættelse samt andre ting, som der hæftes for.